جشنواره نگاران

دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران

دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران برای دومین سال متوالی در استان سیستان و بلوچستان در سه بخش طبیعت، چشم انداز و بخش ویژه سیستان و بلوجستان در آذرماه 1397 برگزار خواهد شد.

ثبت نام در جشنواره ارسال عکس * در صورت مشکل با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرید
hero-image